News & Events

Press Release

AGF: Ngày đăng ký cuối cùng

Thursday 22 January 2015
AGF: Ngày đăng ký cuối cùng

Ngày 14/01/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 29/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ Phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (mã C...

Fisheries News

Đầu năm, VASEP kiến nghị cân nhắc các quy định đối với cá Tra

Wednesday 25 February 2015
Đầu năm, VASEP kiến nghị cân nhắc các quy định đối với cá Tra

(vasep.com.) Do những khó khăn, thách thức trên thị trường quốc tế, VASEP kiến nghị Bộ NN và PTNT không quy định cụ thể về mức hàm ẩm tối đa là 83% và tỷ lệ 10%, thay vào đó Bộ quy...

Exhibition

Kết quả cuối cùng POR10: DOC áp dụng mức thuế 0,97 USD/kg

Wednesday 25 February 2015
Kết quả cuối cùng POR10: DOC áp dụng mức thuế 0,97 USD/kg

(vasep.com.vn) Ngày 8/01/2015, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) công bố kết quả cuối cùng thuế chống bán phá giá lần thứ 10 (POR10), giai đoạn từ ngày 1/8/2012 đến 31/7/2013, đối với sản phẩ...

  • Pangasius Hypophthalmus

  • Value Added Products

  • Aquatic Veterinary Medicines