News & Events

Fisheries News

KẾT QUẢ SƠ BỘ CỦA KỲ RÀ SOÁT HÀNH CHÍNH LẦN THỨ 10 ĐỐI VỚI SẢN PHẨM PHILE CÁ TRA ĐÔNG LẠNH VIỆT NAM

Monday 14 July 2014
KẾT QUẢ SƠ BỘ CỦA KỲ RÀ SOÁT HÀNH CHÍNH LẦN THỨ 10 ĐỐI VỚI SẢN PHẨM PHILE CÁ TRA ĐÔNG LẠNH VIỆT NAM

Ngày 2/7 vừa qua Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ra phán quyết sơ bộ đối với kỳ rà soát hành chính lần thứ 10, giai đoạn 1/8/2012 đến 31/7/2013 đối với sản phẩm philê cá tra đông lạn...

Exhibition

VASEP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sửa Nghị định 36 về nuôi, chế biến, XK sản phẩm cá tra

Thursday 10 July 2014
VASEP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sửa Nghị định 36 về nuôi, chế biến, XK sản phẩm cá tra

Ngày 3/6/2014, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) có công văn số 105/2014/CV-VASEP gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị sửa đổi Nghị định 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4...

  • Pangasius Hypophthalmus

  • Value Added Products

  • Aquatic Veterinary Medicines