News & Events

Press Release

Xuất khẩu cá tra sang Nga chưa tăng

Wednesday 17 December 2014
Xuất khẩu cá tra sang Nga chưa tăng

(vasep.com.vn) Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, XK cá tra sang Nga trong 10 tháng đầu năm nay đạt giá trị 26,53 triệu USD, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm 2013. XK cá tra sang Nga...

Fisheries News

Tái cấu trúc thông qua hợp nhất ngành-trường hợp ngành chế biến thủy sản

Wednesday 17 December 2014
Tái cấu trúc thông qua hợp nhất ngành-trường hợp ngành chế biến thủy sản

Sự đổ vỡ của nhiều công ty chế biến thủy sản cùng với xu hướng hợp nhất ngành khiến cho thị phần của ngành có xu hướng tập trung hóa vào một số ít công ty mạnh nhất trong ngành.

Bối...
Exhibition

Sản xuất - xuất khẩu cá tra: Đã khó, đang khó và sẽ… càng khó

Thursday 18 December 2014
Sản xuất - xuất khẩu cá tra: Đã khó, đang khó và sẽ… càng khó

 

" Giữa lúc đầu ra tiếp tục gánh thêm nhiều trở ngại mới từ bên ngoài, người nuôi và xuất khẩu cá tra Việt Nam (XKCTVN) lại tự thua ngay trên sân nhà bởi những quy định “tự trói mì...

  • Pangasius Hypophthalmus

  • Value Added Products

  • Aquatic Veterinary Medicines