News & Events

Fisheries News

9 tháng đầu năm 2014: Xuất khẩu cá tra tăng nhẹ

Tuesday 28 October 2014
9 tháng đầu năm 2014: Xuất khẩu cá tra tăng nhẹ

(vasep.com.vn) XK cá tra trong 9 tháng đầu năm 2014 đạt giá trị 1,276 tỷ USD, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2013. Cá tra hiện vẫn duy trì đứng ở vị trí thứ 2 sau tôm, chiếm 22% tổng...

Exhibition

Những quy định mới của Luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm của Mỹ (FSMA)

Monday 13 October 2014
Những quy định mới của Luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm của Mỹ (FSMA)

Chiếm 80% sản lượng tiêu thụ ở Mỹ, thủy sản NK là một trong những thực phẩm bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các quy định mới của FSMA.

Luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm (FSMA) đã được...

  • Pangasius Hypophthalmus

  • Value Added Products

  • Aquatic Veterinary Medicines