News & Events

Fisheries News

Xuất khẩu thủy sản đạt 5,65 tỷ USD

Monday 13 October 2014
Xuất khẩu thủy sản đạt 5,65 tỷ USD

Hoa Kỳ vẫn duy trì được vị trí là thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam, chiếm 22,8% tổng giá trị xuất khẩu.

Theo ước tính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ...

Exhibition

Những quy định mới của Luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm của Mỹ (FSMA)

Monday 13 October 2014
Những quy định mới của Luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm của Mỹ (FSMA)

Chiếm 80% sản lượng tiêu thụ ở Mỹ, thủy sản NK là một trong những thực phẩm bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các quy định mới của FSMA.

Luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm (FSMA) đã được...

  • Pangasius Hypophthalmus

  • Value Added Products

  • Aquatic Veterinary Medicines