News & Events

Press Release

AGF: Ngày đăng ký cuối cùng

Thursday 22 January 2015
AGF: Ngày đăng ký cuối cùng

Ngày 14/01/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 29/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ Phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (mã C...

Fisheries News

Đầu năm hồi hộp, lo lắng về cá Tra

Thursday 22 January 2015
Đầu năm hồi hộp, lo lắng về cá Tra

(vasep.com.vn) Năm 2014 kết thúc, khép lại một năm “trầm lắng” cho DN XK cá Tra Việt Nam, khi mà nhu cầu thị trường chưa hồi phục, hoạt động sản xuất và chế biến trong nước khó khă...

Exhibition

10 sự kiện nổi bật của xuất khẩu thủy sản Việt Nam năm 2014

Thursday 22 January 2015
10 sự kiện nổi bật của xuất khẩu thủy sản Việt Nam năm 2014

(vasep.com.vn) Không nhiều sóng gió hơn nhưng XK thủy sản trong năm 2014 cho thấy rõ nét hơn của tác động của thị trường thế giới, sự cạnh tranh gay gắt của các nước đối thủ và sự ...

  • Pangasius Hypophthalmus

  • Value Added Products

  • Aquatic Veterinary Medicines