News & Events

Fisheries News

Vì sao xuất khẩu cá tra sang EU giảm?

Thursday 02 July 2015
Vì sao xuất khẩu cá tra sang EU giảm?

(vasep.com.vn) Tính đến hết tháng 5/2015, giá trị XK cá tra sang thị trường EU đạt 118,9 triệu USD, giảm 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong 4 thị trường XK đơn lẻ hàng đầu trong...

  • Pangasius Hypophthalmus

  • Value Added Products

  • Aquatic Veterinary Medicines