News & Events

Fisheries News

Không áp dụng thuế VAT với thức ăn chăn nuôi

Wednesday 27 August 2014
Không áp dụng thuế VAT với thức ăn chăn nuôi

Thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết để hỗ trợ, khuyến khích phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính về việc mặt hàn...

Exhibition

VCCI đề xuất sửa nghị định về cá tra

Wednesday 27 August 2014
VCCI đề xuất sửa nghị định về cá tra

 

Cơ chế đăng ký xuất khẩu tạo ra chi phí quá lớn cho doanh nghiệp.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản trao đổi với Bộ Tư pháp về việc phối hợp kiểm tra, ...
  • Pangasius Hypophthalmus

  • Value Added Products

  • Aquatic Veterinary Medicines