News & Events

Press Release

Khách hàng cần thêm thời gian để làm quen với tiêu chuẩn mới, giá mới

Monday 17 November 2014
Khách hàng cần thêm thời gian để làm quen với tiêu chuẩn mới, giá mới

(vasep.com.vn) Theo quy định của Nghị định 36/2014/NĐ-CP về nuôi, chế biến và XK sản phẩm cá tra, kể từ 31/12/2014, DN XK cá tra phải thực hiện nghiêm việc áp dụng tỉ lệ mạ băng đố...

Fisheries News

Thị trường chờ tác động từ quy định cá tra của Việt Nam

Friday 14 November 2014
Thị trường chờ tác động từ quy định cá tra của Việt Nam

Sau khi giá cá tra nguyên liệu nhích lên, thị trường đang chờ đợi để xem những quy định mới của Việt Nam sẽ có tác động thế nào đến ngành sản xuất cá tra. Các quy định liên quan đế...

Exhibition

Mỹ giảm mạnh nhập khẩu cá tra Việt Nam và cá da trơn từ các nước

Friday 14 November 2014
Mỹ giảm mạnh nhập khẩu cá tra Việt Nam và cá da trơn từ các nước

(vasep.com.vn) Mỹ hiện là thị trường NK cá tra đứng thứ 2, chiếm 18,8% tổng kim ngạch XK cá tra của Việt Nam. Thị phần NK cá tra của Mỹ đã giảm đáng kể từ 22,7% của năm ngoái đến t...

  • Pangasius Hypophthalmus

  • Value Added Products

  • Aquatic Veterinary Medicines