Thị Trường Xuất Khẩu

Hỗ trợ trực tuyến

Chứng chỉ - Chứng nhận

Sản phẩm

Tin tức

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2018

07/02/2018

Xin vui lòng xem file đính kèm:

tai-lieu-dai-hoi-co-dong-2018

1. Thư mời tham dự ĐHCĐ

2. Giấy Ủy quyền

3. Chương trình đại hội cổ đông thường niên

4. Những vấn đề cần thảo luận và biểu quyết

5. Báo cáo thường niên

6. Báo cáo Tài chính sau kiểm toán kỳ kế toán T6.2016 - T9.2017

 

 

 

 

 

                                                                                                       Long xuyên, ngày 07 tháng 02 năm 2018 

Tags
Tin tức BCTC niên độ chuyển tiếp (01.10 - 31.12.2019) xem file đính kèm
Chi tiết...
BCTC niên độ 2018-2019 kiểm toán Xin vui lòng xem file đính kèm
Chi tiết...
Hợp đồng kiểm toán quí chuyển tiếp Xin vui lòng tải file đính kèm !
Chi tiết...
AGF: Ngày giao dịch trên SGDCK Upcom Xin vui lòng xem file đính kèm
Chi tiết...
Hủy niêm yết cổ phiếu AGF Xin vui lòng xem file đính kèm
Chi tiết...
AGF: Tài liệu ĐHCĐ TN 2020 Xin vui lòng xem file đính kèm:
Chi tiết...
CBTT Nghị Quyết HĐQT phiên họp lần thứ 85 Xin vui lòng xem file đính kèm
Chi tiết...
CBTT: đơn từ nhiệm Ban kiểm soát Xin vui lòng xem file đính kèm !
Chi tiết...

Hình Ảnh & Video

gallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallery

Giới thiệu tổng quan

gioi-thieu-tong-quanTên giao dịch: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (Angiang Fisheries Import Export Join Stock Company) Tên viết tắt: AGIFISH Co.

Liên hệ

Hotline: 02963.852368 - 0918799190
Email: agifish.co@agifish.com.vn
Facebook: https://www.facebook.com/AgifishCo
Đang xử lý...