agifish.co@agifish.com.vn (+84)2963 852 368 - (+84)918 799 190

Lĩnh vực kinh doanh

STT Tên ngành
1 Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
Chi tiết: Sản xuất, chế biến và mua bán thủy, hải sản đông lạnh, thực phẩm
Chi tiết: Sản xuất, chế biến và mua bán dầu biodiesel từ mỡ cá
1020 (chính)
2 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán thuốc thú y thủy sản
Chi tiết: Kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản
4669
3 Nuôi trồng thủy sản nội địa
Chi tiết: Nuôi thủy sản
0322
4 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Dịch vụ kho vận, cho thuê kho lạnh, kiểm tra hàng, cân hàng hóa thủy sản
5210
5 Bán buôn thực phẩm 4632

Các đơn vị thành viên

Agifish quan tâm xây dựng tinh thần đoàn kết gắn bó giữa các cấp cán bộ lãnh đạo, quản lý và công nhân lao động phấn đấu vì sự phát triển của Công ty.

Xí nghiệp đông lạnh 360 (F360)

Xí nghiệp đông lạnh 360 (F360)

Xí nghiệp đông lạnh 9 (F9)

Xí nghiệp đông lạnh 9 (F9)

Xí nghiệp đông lạnh 8 (F8)

Xí nghiệp đông lạnh 8 (F8)

Xí nghiệp đông lạnh 7 (F7)

Xí nghiệp đông lạnh 7 (F7)