agifish.co@agifish.com.vn (+84)2963 852 368 - (+84)918 799 190
  • Tất cả
  • Sản phẩm chưa chế biến
  • Sản phẩm đã chế biến
  • Sản phẩm khác
Agifish - Cá tra phi lê

Cá tra phi lê

Sản phẩm chưa chế biến

Agifish - Southern fried

Southern fried

Sản phẩm đã chế biến

Agifish - Salt & Pepper

Salt & Pepper

Sản phẩm đã chế biến

Agifish - HOT & SPICY

HOT & SPICY

Sản phẩm đã chế biến

Agifish - Breaded

Breaded

Sản phẩm đã chế biến

Agifish - Basa Fillet tẩm sả ớt

Basa Fillet tẩm sả ớt

Sản phẩm chưa chế biến

Agifish - Cá basa phi lê cắt miếng tươi

Cá basa phi lê cắt miếng tươi

Sản phẩm chưa chế biến

Agifish - Basa Cắt Khoanh

Basa Cắt Khoanh

Sản phẩm chưa chế biến

Agifish - Cá basa nguyên con

Cá basa nguyên con

Sản phẩm chưa chế biến