agifish.co@agifish.com.vn (+84)2963 852 368 - (+84)918 799 190
  • Tất cả
  • Sản phẩm chưa chế biến
  • Sản phẩm đã chế biến
  • Bao tử cá

Sản phẩm đã chế biến

Southern fried

Sản phẩm đã chế biến

Salt & Pepper

Sản phẩm đã chế biến

HOT & SPICY

Sản phẩm đã chế biến

Breaded

Sản phẩm chưa chế biến

Basa Fillet tẩm sả ớt

Sản phẩm chưa chế biến

Cá basa nguyên con