agifish.co@agifish.com.vn (+84)2963 852 368 - (+84)918 799 190
  • Tất cả
  • Sản phẩm chưa chế biến
  • Sản phẩm đã chế biến
  • Sản phẩm khác
Agifish - Sushi Basa Còn Da

Sushi Basa Còn Da

Sản phẩm đã chế biến

Agifish - Tàu hũ Basa

Tàu hũ Basa

Sản phẩm đã chế biến

Agifish - Tàu hủ tẩm bột xù

Tàu hủ tẩm bột xù

Sản phẩm đã chế biến

Agifish - Tàu hủ basa rong biển

Tàu hủ basa rong biển

Sản phẩm đã chế biến

Agifish - Cá viên tẩm bột xù

Cá viên tẩm bột xù

Sản phẩm đã chế biến

Agifish - Cá cắt miếng tẩm bột chiên xù

Cá cắt miếng tẩm bột chiên xù

Sản phẩm đã chế biến

Agifish - Chả thát lát

Chả thát lát

Sản phẩm chưa chế biến

Agifish - Tàu hủ cá pho mai

Tàu hủ cá pho mai

Sản phẩm đã chế biến

Agifish - Khô cá tra một nắng

Khô cá tra một nắng

Sản phẩm đã chế biến

Agifish - Fishburger Basa

Fishburger Basa

Sản phẩm đã chế biến

Agifish - Cá viên basa thì là

Cá viên basa thì là

Sản phẩm đã chế biến

Agifish - Basa cắt sợi tẩm bột

Basa cắt sợi tẩm bột

Sản phẩm đã chế biến

Agifish - Bao tử cá basa

Bao tử cá basa

Sản phẩm chưa chế biến

Agifish - Chả giò basa

Chả giò basa

Sản phẩm đã chế biến

Agifish - Chạo cá basa

Chạo cá basa

Sản phẩm chưa chế biến

Agifish - Chả quế basa

Chả quế basa

Sản phẩm đã chế biến

Agifish - Basa tẩm sa tế

Basa tẩm sa tế

Sản phẩm chưa chế biến

Agifish - Ốc nhồi basa

Ốc nhồi basa

Sản phẩm đã chế biến

Agifish - Ba sa bắp non

Ba sa bắp non

Sản phẩm đã chế biến

Agifish - Cá basa kho tộ

Cá basa kho tộ

Sản phẩm đã chế biến

Agifish - Chả cá basa

Chả cá basa

Sản phẩm đã chế biến

Agifish - Cá basa xào nghệ

Cá basa xào nghệ

Sản phẩm đã chế biến

Agifish - Đầu cá basa

Đầu cá basa

Sản phẩm chưa chế biến

Agifish - Cá viên ba sa

Cá viên ba sa

Sản phẩm đã chế biến