agifish.co@agifish.com.vn (+84)2963 852 368 - (+84)918 799 190
  • Tất cả
  • Sản phẩm chưa chế biến
  • Sản phẩm đã chế biến
  • Bao tử cá

Sản phẩm đã chế biến

Tàu hủ tẩm bột xù

Sản phẩm đã chế biến

Tàu hủ basa rong biển

Sản phẩm đã chế biến

Cá viên tẩm bột xù

Sản phẩm đã chế biến

Cá cắt miếng tẩm bột chiên xù

Sản phẩm chưa chế biến

Chả thát lát

Sản phẩm đã chế biến

Tàu hủ cá pho mai

Sản phẩm đã chế biến

Khô cá tra một nắng

Sản phẩm đã chế biến

Fish burger Basa

Sản phẩm đã chế biến

Cá viên basa thì là

Sản phẩm đã chế biến

Basa cắt sợi tẩm bột

Bao tử cá

Bao tử cá basa

Sản phẩm đã chế biến

Chả giò basa

Sản phẩm chưa chế biến

Chạo cá basa

Sản phẩm chưa chế biến

Cá basa phi lê cắt miếng

Sản phẩm đã chế biến

Chả quế basa

Sản phẩm chưa chế biến

Basa tẩm sa tế

Sản phẩm đã chế biến

Ốc nhồi basa

Sản phẩm đã chế biến

Ba sa bắp non

Sản phẩm đã chế biến

Cá basa kho tộ

Sản phẩm đã chế biến

Chả cá basa

Sản phẩm chưa chế biến

Cá basa cắt khoanh

Sản phẩm đã chế biến

Cá basa xào nghệ

Bao tử cá

Bao tử cá basa

Sản phẩm chưa chế biến

Đầu cá basa

Sản phẩm đã chế biến

Cá viên ba sa