agifish.co@agifish.com.vn (+84)2963 852 368 - (+84)918 799 190

Cá cắt miếng tẩm bột chiên xù

Cá cắt miếng tẩm bột chiên xù

  • Chuyên mục: Sản phẩm đã chế biến
  • Các loại hàng hóa: Nội địa

Cá cắt miếng tẩm bột chiên xù