agifish.co@agifish.com.vn (+84)2963 852 368 - (+84)918 799 190

Xuất khẩu cá tra phục hồi tại một số thị trường lớn

Theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT), tính tới cuối tháng 3/2021, diện tích cá tra thả nuôi mới là 825 ha, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2020. Sản lượng thu hoạch đạt 321,8 nghìn tấn, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái.


Theo http://vasep.com.vn/san-pham-xuat-khau/ca-tra/xuat-nhap-khau/xuat-khau-ca-tra-phuc-hoi-tai-mot-so-thi-truong-lon-21609.html